מחלקה מסייעת בתהליך קבורת המנוח/ה

Image result for olive muont cemetery

מחלקה מסייעת בתהליך קבורת המנוח/ה

במקרה של מות של אדם אהוב שנפטר הרחק מהבית או מהמקום שבו היה רוצה להיקבר, יש לסדר תחבורה ושירותי קבורה למנוח בצורה מאורגנת. בזמן מבלבל וכואב זה ,לנו יש את הניסיון הידע והיכולת לספק שירות זה

השירותים המוצעים כוללים

• סידור להובלת המנוח בזמן קצר ובטוח בישראל לישראל וממנה

• סידור כל האישורים הממשלתיים הדרושים, רישיונות ומסמכים אחרים לתחבורה ולקבורה

• העברת נפטרים מהבית לחדר קירור ותיאום לוויה עם חברת קדישא

• העברת המנוח מעיר לעיר ולכל רחבי הארץ

• סיוע ועיצה עם/על כל ההיבטים של קבורה בישראל

כולל מתן בחירה של אתר קבורה ודרכי קבורה לפי רצון המנוח ומשפחתו.

יהודי- אזרחי-חסרי דת- כל דת אחרת